۳۴ رازموفقیت یک نماینده علمی: گام هایی برای رسیدن به اوج موفقیت در ویزیت علمی بخش هفتم

مترجم: دکتر فرشاد اکبرنژاد

۲۸.مدرپ بودن یکی از بهترین شغل هاست. اگر آن را بدرستی انجام دهید، موفقیت و درآمد شغلی و ارتقاء شغلی عالی در انتظار شماست. من مدرپ های زیادی را می شناسم که با پیشرفت در این شغل صاحب همه چیز خانه،ماشین و... شدند. مهمتر از اینها صاحب کارخانه و برند و شرکت های توزیع و... شدند. همچنین بسباری از مدیران ارشد را در صنعت داروسازی مانند مدیران اجرایی، معاونان،مدیران عامل، مدیران فروش کشوری، مدیران مارکتینگ، مدیران محصول و مدیران برند می شناسم که از شغل مدرپ مانند شما کارشان را در این صنعت شروع کردند.

۲۹. شغل مدرپ نیاز به قابلیت های خارق العاده نظیر فارغ التحصیلی از خارج کشور یا مدرک MBA ندارد، کافی است که فارغ التحصیل رشته های علوم تجربی، پزشکی و رشته های وابسته به آن، زیست شناسی، داروسازی و.... و تمایل به فروش و توانایی قابلیت ارتباط شایسته را داشته باشید.   

۲۹. تمایل به کار سخت، صادقانه اجرای برنامه فروش شرکت و استراتژی های مارکتینگ در ویزیت علمی و  

اشتیاق برای ارتقاء و رشد در زندگی برخی از پیش نیازهای ضروری برای موفقیت در این شغل می باشد.

۳۰. دقیق باشید و تلاش کنید تا جایی که بیشتر امکان دارد در کلاس ها و برنامه های آموزشی، کنفرانس ها، سمینارها، کارگاه های آموزشی و ... شرکت کنید و مطالب علمی را فرابگیرید./ 1 نظر / 154 بازدید