پرهیز از توضیحات افراطی و غیر ضروری به پزشک(۱)


زمانی از گروه علمی می خواستم، هنگام ویزیت علمی، نکات مهم را حتما ذکر کنند‌. اغلب خیلی از دوستان قدیمی نمونه را یدون هیچ توضیحی روی میز پزشک می گذاشتند و سر نسخه را روی هوا می گرفتند و در یک عصر ۸ پزشک را در زمان بسیار کوتاهی می دیدند و روز بعد هم بهمین منوال الی آخر ماه. 

👈🏽نتیجه چطور بود؟

کاملا روشن بود که فیدبکی نداشت که هیچ! خیلی از موارد پزشک حتی خود نماینده علمی را هم نمی شناخت چه رسد به محصول!! لطفا به ادامه مطلب در پست بعدی خوب توجه کنید...

دکتر فرشاد اکبرنژاد

اولین کانال آموزش تخصصی مدرپ

اولین و تنها کانال تخصصی آموزش مدرپ های حرفه ای علمی در کشور

/ 0 نظر / 42 بازدید