اجازه ندهید ذهنتان به بهانه ناراحتی و مشكل فعلی‌تان از شما یک قربانی بسازد

🔹 اجازه ندهید ذهنتان به بهانه ناراحتی و مشكل فعلی‌تان از شما یک قربانی بسازد!

🔸احساس تأسف برای خود و بازگویی ماجرا برای دیگران، شما را در چرخه تكرار اسير نگاه می‌دارد. 

/ 0 نظر / 45 بازدید