یکی از سوالات سمی! در ویزیت علمی

در ویزیت یکی از #متخصصین اصفهان برگه ای روی میز پزشک توجه مرا بخود جلب کرد. پیش از اینکه داستان را ادامه دهیم، مکرر خدمت دوستان علمی عرض کرده بودم که پرسیدن برخی از سوالات بظاهر ساده از پزشک #واکنش پزشک را چه مستقیم و چه غیرمستقیم بر می انگیزد و باعث عدم همکاری پزشک و #قطع نسخه می شود، می پرسیدید کدام سوال؟ عرض می کنم سوالاتی مانند:

جناب آقای دکتر برای بیماران محصولات را #نسخه کردید؟

یا 

👈🏽#فیدبک محصولات ما چگونه بوده است، جناب دکتر؟

حال برگردیم به داستان خودمان، آقای #دکتر مهدی صفازاده از متخصصین عزیز برای رهایی از دست سوال" آقای دکتر فیدبک محصول چطور بود؟" 

برگه به این #مضمون بر روی میز مطب نصب کرده بود:

#فیدبک محصولات به هیچ از کدام #ویزیتور های محترم داده نمی شود!!

بجای این سوال آقای مرندیز #پدر ویزیت ایران توصیه می کند از پزشک با احترام بپرسید:

جناب آقا/سر کارخانم #دکتر عزیز بیماران از محصولات ما رضایت دارند، #مورد خاصی نبود؟

این سوال با دو هدف پرسیده می شد

۱. پزشک با این سوال #مقاومتی نشان نمی دهد زیرا شما خود را با ایشان همراه کرده اید؟

۲. #پیگیری غیر مستقیم نسخه هم انجام می شود و #اجباری هم در سوال نیست.

دکتر فرشاد اکبرنژاد

/ 0 نظر / 84 بازدید